Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 

O FIRMIE 

Firma Inwest Partner funkcjonuje od 2010 roku. Podstawą jej działalności jest dystrybucja funduszy inwestycyjnych.  Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb każdego klienta adekwatnie do jego oczekiwań. Obsługujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze ceniące sobie bezpieczeństwo i stabilność stopy zwrotu z zainwestowanych środków, ale również Klientów o dużej akceptacji dla ryzyka inwestycyjnego.  

Szeroko pojęte doradztwo finansowe rozumiemy  jako  obiektywną i rzetelną  pomoc  dla dobra i satysfakcji naszych Klientów. 

Firma Inwest Partner prowadzi także pośrednictwo kredytowe w zakresie kredytów gotówkowych i hipotecznych dla klientów indywidualnych oraz firm. 

Staramy się proponować rozwiązania finansowe, na ile to możliwe, o jak najniższych kosztach

Właściciel firmy Inwest Partner posiada państwową licencję maklera papierów wartościowych uzyskaną w 2000 r. W latach 2000 r.- 2010 r. pracował w instutucjach finansowych (domach maklerskich i bankach) przy obsłudze kluczowych Klientów.

Od lipca 2011r. firma Inwest Partner posiada zezwolenie KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

 

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym a firma Inwest Partner nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Informacje przekazywane przez Pracowników firmy nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a firma Inwest Partner nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach przedstawianych rozwiązań.

Ze wszelkimi niezbędnymi informacjami i dokumentami dotyczącymi oferowanych rozwiązań można zapoznać się w siedzibie firmy oraz na stronach internetowych zarządzających nimi instytucji finansowych.


  

Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji,
optymista widzi okazję w każdej trudności. 

Winston Churchill

 

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu